Algemeen

De Stichting Tourist Service Team (TST) is opgericht met als doel mensen met het evangelie van Jezus Christus in contact te brengen. TST richt zich in eerste instantie op bezoekers van de Delftse monumentale kerken (De Oude en de Nieuwe Kerk) en bezoekers van specifiek christelijke evenementen, zoals Lichtjesavond en de Paasjubel. We hopen dat de mensen, met wie we contact leggen zo onder de indruk van Jezus Christus raken, dat ze hun leven aan Hem willen toe vertrouwen dat ze Hem volgen willen. De wijze waarop we op de Heer Jezus Christus attenderen wordt in ons beleidsplan besproken.

Beleidsplan 2019 - 2024

In het beleidsplan is vastgelegd welke doelstelling de stichting TST beoogt voor de beschreven periode. Verder is in het beleidsplan op welke manier de stichting haar doelen wil realiseren. Het beleidsplan is beschikbaar als pdf document.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter:J. Uwland
Penningmeester:N.D. Verhaar
Sectretaris:K. Uwland-Timmermans

Verslag activiteiten

Activiteitenverslag 2019
Activiteitenverslag 2018
Activiteitenverslag 2017
Activiteitenverslag 2016
Activiteitenverslag 2015
Activiteitenverslag 2014

Financiële verantwoording

Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014
Financieel verslag 2013
Winst & Verliesrekening 2012 en de Balans 2012

Contactgegevens

Postadres:TST
p.a. Fam Uwland
Helder Camarastraat 27
2622BH Delft
 
Telefoon:015 2564342
  
E-mail:tst@tstdelft.nl
  
Bank-nummer:IBAN: NL25 INGB 0005 6038 42
BIC: INGBNL2A
 
KvK-nummer:41145817
  
Fiscaal-nummer:8167.32.693

Privacy verklaring

De privacy verklaring van Tourist Service Team Delft is te vinden op deze pagina.